StOPnl komt tegemoet aan openbaarmakingsverplichtingen – 16 augustus 2017

 

Naar aanleiding van eerdere adviezen van het CvTA (14 november 2016, U kunt hier de adviezen inzien), het besluit van het CvTA tot aanwijzing van StOPnl (30 maart 2017,U kunt hier de aanwijzing inzien) en recentelijk (17 juli 2017, U kunt hier de beslissing inzien) de beslissing van het CvTA op bezwaar van StOPnl, gaf StOPnl te kennen over te gaan tot openbaarmaking op de website van StOPnl van onder andere de tarieven voor uitzendingen van filmwerken door distributeurs, de daarbij betrokken standaardlicentievoorwaarden en de wijze waarop StOPnl vrijwaring geeft aan de distributeurs voor filmproducenten die niet bij StOPnl zijn aangesloten. Deze informatie is sindsdien op de website van StOPnl opgenomen.