Besluit tot aanwijzing StOPnl – 30 maart 2017

 

Op 14 november 2016 (U kunt hier de brief van 14 november inzien) adviseerde het CvTA naar aanleiding van zijn bevindingen in het CvTA rapport Toezicht op collectief beheer 2015 StOPnl om de website van StOPnl voor het einde van 2016 in overeenstemming te brengen met de wettelijke eisen ten aanzien van transparantie. Het ging daarbij onder meer om het openbaar maken op de website van StOPnl van tarieven, tariefgrondslagen, licentievoorwaarden en de wijze waarop vrijwaring wordt gegeven van claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden. StOPnl gaf op 30 november 2016 hierop schriftelijk aan geen opvolging te willen geven aan dit advies. Nadat het CvTA hierover een gesprek heeft gevoerd met StOPnl, besloot het CvTA tot aanwijzing van StOPnl op het punt van de openbaarmakingsverplichtingen. U kunt het besluit hier inzien.