Beslissing op bezwaar StOPnl – 17 juli 2017

 

De Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland (StOPnl) diende op 3 mei 2017 (U kunt hier de brief van 3 mei 2017 inzien), aangevuld met gronden op 29 mei 2017 (U kunt hier de brief van 29 mei 2017 inzien), bezwaar in tegen het Aanwijzingsbesluit van het College (30 maart 2017). In dit besluit (U kunt het besluit van 30 maart 2017 hier inzien) wijst het College StOPnl aan om aan haar openbaarmakingsverplichtingen inzake tarieven conform de Wet toezicht te voldoen. Op 27 juni 2017 organiseerde het College een hoorzitting met StOPnl. Het College besliste op 17 juli 2017 over het bezwaar van StOPnl. U kunt hier de beslissing inzien.