Adviezen Videma – 2013 en 2014

 

Met het van kracht worden van de Tweede Wet toezicht (juli 2013) voert het CvTA ook toezicht uit op Videma; de CBO voor de inning en verdeling van gelden voor het gebruik van tv-beelden in de zakelijke markt (bedrijven en instellingen). Het CvTA constateerde dat de governance van Videma niet voldoet aan de wettelijke eisen. Dit is voor het CvTA aanleiding geweest in 2013 en 2014 Videma te adviseren de governance aan te passen. Uiteindelijk heeft dit in 2015 geresulteerd in een besluit tot aanwijzing en begin 2016 tot een dwangsombeschikking. U kunt hier de adviezen uit 2013 (11 november) en 2014 (4 maart en 29 april) inzien.