Nieuws

Nieuws

05
feb
2018

Uitvoering besluit CvTA t.a.v. Wob-verzoeken rapporten Buma Stemra

Op 20 december 2017 heeft het College een besluit genomen over Wob-verzoeken die tot doel hadden de in opdracht van Buma Stemra opgestelde – en in het bezit van het CvTA zijnde – rapporten van BDO en NautaDutilh (gedateerd 15 augustus 2017) openbaar te maken. Tegen dit besluit heeft een aantal belanghebbenden weliswaar bezwaren binnen de gestelde termijn ingediend, maar hebben zij geen voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd die de uitvoering van dit besluit zou kunnen opschorten. Aldus is het CvTA, conform het besluit van 20 december 2017, tot gedeeltelijke openbaarmaking van de rapporten van BDO en NautaDutilh overgegaan. U kunt het CvTA-besluit (hier) en de rapporten van BDO (hier) en NautaDutilh (hier) inzien. Tevens is bijgesloten (hier) een reactie van BDO n.a.v. het CvTA-besluit tot openbaarmaking.


Deel dit bericht via email