Tussenbalans 2006

 

Naar aanleiding van vragen van VVD-kamerleden Aptroot en Luchtenveld over onder meer transparantie van tarieven van CBO’s in 2006, vraagt de Minister van Justitie aan het CvTA een “tussenbalans” op te maken van de ervaringen met het toezicht sinds het van kracht worden van de Eerste Wet toezicht (2003). Het CvTA heeft deze tussenbalans opgesteld en in oktober 2006 aan de Minister van Justitie aangeboden. U kunt deze tussenbalans hier inzien.