Reactie van het CvTA op klacht van onderneming X inzake Reprorecht– 7 februari 2017

 

Op 24 december 2016 ontving het CvTA een klacht van een ondernemer inzake gedragingen van Stichting Reprorecht. Het College verwees de klager naar de klacht- en geschillenprocedures van Reprorecht. U kunt de reactie van het College hier inzien.