Nieuws

Rapportage

21
jun
2015

Rapport Goed Bestuur en Integriteit CBO’s

Eind juni heeft het College het rapport Goed bestuur en integriteit collectieve beheersorganisaties: stand van zaken 2014 vastgesteld. Dit is de eerste keer dat het College separaat over de stand van zaken rondom het onderwerp ‘goed bestuur en integriteit’ bij de CBO’s rapporteert. Tot dusver rapporteerde het College hierover alleen in het jaarlijks te verschijnen toezichtsrapport. Met deze separate publicatie, waarvan de resultaten ook worden opgenomen in het toezichtsrapport over het jaar 2014 (te verschijnen september 2015), wil het College het belang benadrukken van dit onderwerp. De resultaten zijn gebaseerd op verantwoordingsinformatie die de CBO’s jaarlijks aan het eind van het jaar geacht worden aan te leveren om daarmee te voldoen aan de vereisten van het Voice-Keurmerk. De implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer (verwacht voorjaar 2016) zal een verdere verscherping van de vereisten op het gebied van ‘goed bestuur en integriteit’ inhouden.

Rapport Goed Bestuur en Integriteit >


Deel dit bericht via email