Wet- en regelgeving

 

Onder de diverse tabs kunt u de voor het toezicht op collectieve beheersorganisaties meest relevante wet- en regelgeving raadplegen.