Goedkeuring verhoging tarief voor lineair uitzenden door niet-landelijke commerciële radio-omroepen – Sena – 3 maart 2016

 

Sena verzocht het CvTA (18 december 2015) goedkeuring te verlenen aan een verhoging van het tarief voor het lineair uitzenden door niet-landelijke commerciële radio-omroepen. Tevens informeerde Sena het CvTA over een nieuw tarief voor simulcasting. Het CvTA keurde deze verhoging van het tarief goed (brief 3 maart 2016), onder voorbehoud van de mogelijkheid voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen dat zij kunnen kiezen voor een systeem van lineaire uitzending zonder simulcasting (‘opting-out’). Op 25 juli 2016 maakte Sena kenbaar dat het gekozen systeem het mogelijk maakt lineair uit te zenden zonder simulcasting en daarmee te voldoen aan de voorwaarden van het College. U kunt het besluit tot goedkeuring en de reactie van Sena hier inzien: brief CvTA van 3 maart 2016 en reactie Sena van 25 juli 2016.