Nieuws

Nieuws

21
sep
2015

CvTA besluit tot aanwijzing inzake Videma

Stichting Videma staat sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet toezicht (1 juli 2013) onder toezicht van het CvTA. Rechthebbenden, bestaande uit publieke en commerciële omroepen en producenten van filmwerken, hebben hun rechten voor het vertonen van groepstelevisie (in o.a. horeca en kantoren) en televisie via de zogeheten gesloten netwerken (in o.a. ziekenhuizen en hotels) overgedragen aan Stichting Videma.

Vanuit een historisch gegroeide situatie wordt het bestuur van de Stichting Videma gevormd door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken BV. Deze vennootschap voert het collectief beheer in opdracht van de Stichting Videma uit conform een meerjarige dienstverleningsovereenkomst. Als gevolg van deze situatie zijn de rechthebbenden, verenigd in de Stichting Gesloten Netwerken (SGN) en de Stichting Groepstelevisie (STG) niet in het bestuur van de Sichting Videma vertegenwoordigd. Deze situatie voldoet niet aan de eisen van governance, zoals het CvTA deze in 2010 heeft geformuleerd. In 2013 is het CvTA een toezichttraject gestart met de betrokken partijen om de bestuurlijke organisatie in overeenstemming te brengen met deze eisen. Daartoe zijn partijen in 2014, na interventie van het CvTA, een traject van mediation ingeslagen.

Na uitvoerig overleg, onderzoek en onderhandeling tussen de betrokken partijen bleek medio 2015 nog geen definitief resultaat te zijn bereikt. Dit was voor het College aanleiding om in augustus 2015 de Stichting Videma een aanwijzing te geven de bestuursstructuur zodanig te wijzigen dat zeggenschap van de rechthebbenden in het bestuur van Videma is geborgd. Videma is in de gelegenheid gesteld in een periode van 3 maanden uitvoering te geven aan de aanwijzing.

Het aanwijzingsbesluit is hier te lezen: Aanwijzingsbesluit Videma


Deel dit bericht via email