Nieuws

Nieuws

07
feb
2024

Toezichtstrategie en toezichtthema’s 2024

Vandaag publiceert het CvTA zijn Toezichtstrategie. Deze strategie bevat de missie en visie van het CvTA en ook de uitoefening van zijn publieke taak.

Vanaf 2024 gaat het CvTA naast zijn reguliere taken zoals het preventieve- en repressieve toezicht ook inzetten op risicogericht toezicht en waar mogelijk ook administratieve lastenverlichting.
In dat kader kiest het CvTA onder andere voor een meer beperkte opzet van het jaarlijks Rapport Toezicht, waarbij de focus op de financiën ligt en gaat het CvTA zijn toezicht richten op een aantal toezichtthema’s. De thema’s worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie.

In 2024 richt het CvTA zijn risicogerichte toezicht op de volgende toezichtthema’s:

  • Governance, waaronder de werking van het toezichthoudend bestuur en de zittingstermijn van bestuurders.
  • Klachten en commentaren van rechthebbenden en betalingsplichtigen bij cbo’s.

Deel dit bericht via email