Buma Stemra: Verzoek om goedkeuring (1) Tarieven live markt en (2) Modelovereenkomst doorlopende overeenkomst live optredens – 24 oktober 2016

 

In 2015 dienden organisatoren van live optredens en poppodia klachten in bij het CvTA over een wijziging van de volumekortingsregeling door Buma Stemra. Buma Stemra besloot tot wijziging van deze regeling naar aanleiding van klachten van rechthebbenden bij de zusterorganisatie in de UK, PRS for music. Deze wijziging kon niet op instemming van het College rekenen (advies CvTA, 3 juli 2015). Op grond hiervan wijzigde Buma Stemra in overleg met de sector voor live optredens de tariefstructuur en de op basis hiervan af te sluiten modelovereenkomsten. Het CvTA besloot (24 oktober 2016) deze gewijzigde tariefstructuur goed te keuren en verzocht Buma Stemra om nadere informatie ten behoeve van de goedkeuring van de voorgelegde modelovereenkomst. U kunt het advies van het CvTA van 3 juli 2015 en het besluit van 24 oktober 2016 hier downloaden. In de brief van het College van 24 oktober 2016 (p.9) wordt de heer Schipper abusievelijk genoemd als ‘advocaat optredend namens poppodia’. De heer Schipper trad op als bestuurslid van VNPF.