Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de klachten- en geschillenregeling Norma – Norma – 15 juni 2015

 

Norma verzocht het CvTA (27 mei 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden. Ten grondslag aan deze voorgenomen wijziging lag het aanpassen van deze regelingen aan de vereisten van het keurmerk van Voice. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.