Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Leenrecht Audio Reglement – Norma – 11 mei 2016

 

Stichting Norma verzocht het CvTA (16 maart 2016) om goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het Leenrecht Audio Reglement, in het bijzonder het toevoegen van de Leenrecht Audiogelden aan de Thuiskopie Audio repartitie. Op grond van dit verzoek verzocht het CvTA de stichting Norma eerst om een nader onderbouwing van dit besluit. Hierop informeerde stichting Norma het CvTA nader (3 mei 2016). Het CvTA besloot hierop – onder voorwaarden en met advies – zijn goedkeuring aan het verzoek te verlenen (11 mei 2016). Stichting Norma volgde het advies van het CvTA op (31 mei 2016). U kunt hier het goedkeuringsbesluit van het CvTA (11 mei 2016) en de correspondentie van Norma (3 mei 2016 en 31 mei 2016) inzien.