Besluit tot goedkeuring van de modelovereenkomst voor doorgifte van NPO-programmakanalen door aanbieders van elektronische communicatienetwerken – Buma Stemra – 25 oktober 2016

 

Buma Stemra verzocht het College per brief van 5 augustus 2016 om goedkeuring van de modelovereenkomst voor aanbieders van openbare communicatienetwerken ten behoeve van doorgifte van NPO-programmakanalen, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 van kracht dient te gaan. Tevens vroeg de CBO om goedkeuring van een nieuw tarief: vergoeding voor doorgifte van NPO-programmakanalen door aanbieders van elektronische communicatienetwerken. Nadat Buma Stemra op verzoek van het College aanvullende informatie had aangeleverd, constateerde het College dat er geen sprake is van een nieuw tarief, maar van een wijziging van een tarief voor voortzetting van (gedeelten van) bestaand gebruik. Overigens verleende het College goedkeuring aan de overeenkomst op 25 oktober 2016. U kunt de brief hier inzien.