Reactie CvTA op verzoek tot handhaving VOD Exploitanten Nederland – Buma Stemra – 4 november en 17 december 2014

 

De vereniging Video On Demand (VOD) Exploitanten Nederland verzocht het CvTA om handhavend op te treden jegens Buma Stemra en hiertoe advies uit te brengen aan deze CBO. Aanleiding voor dit verzoek was de kritiek van VOD Exploitanten Nederland onder meer op de transparantie van tarieven van Buma Stemra en de wijze van onderhandelen door Buma Stemra. Het CvTA reageerde (4 november 2014) dat het verzoek om handhavend op te treden moet worden opgevat als signaal voor mogelijk onderzoek naar feiten en omstandigheden en verzocht Buma Stemra om een reactie. Na partijen te hebben gehoord en feiten en omstandigheden te hebben beschouwd zag het CvTA geen aanleiding nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen (17 december 2014). U kunt de reacties van het CvTA hier inzien (4 november 2014 en 17 december 2014).