Advies Bestuur Norma in het kader van de Wet Normering Topinkomens – 16 september 2016

 

Op 13 juli jl. heeft het bestuur van Norma bekend gemaakt dat de directeur van Norma terugtreedt per 1 september 2016. Het bestuur van Norma verzocht het CvTA om – in afwijking van het reguliere toezicht op de Wet Normering Topinkomens gericht op controle achteraf – de vertrekregeling van de directeur vooraf te beoordelen. Net als bij een eerder verzoek van Buma Stemra inzake het vertrek van de CEO, besloot het CvTA aan dit verzoek gehoor te geven. Het CvTA is van oordeel – op basis van de door het bestuur van Norma aangeleverde documenten en de specifieke verklaring die de accountant hierover heeft opgesteld – dat de voorgenomen vertrekregeling niet in strijd is met de wettelijke eisen van de WNT. Het CvTA zal de tot stand gekomen vertrekregeling volgens de reguliere WNT-systematiek  toetsen aan de hand van de jaarstukken van Norma (over 2016) en de daarbij behorende accountantsverklaring. U kunt het advies hier inzien.