Reactie CvTA op verzoek om handhaving jegens Buma Stemra van de heer X – 24 januari 2017

 

Het CvTA ontving op 27 december 2016 een verzoek van de heer X, namens de rechthebbende: de heer Y, om handhaving jegens Buma Stemra. De heren X en Y zijn van mening dat Buma Stemra in strijd heeft gehandeld met de vereisten van de Wet toezicht. Eerder, 6 september 2016, stelde het CvTA zich op het standpunt dat Buma Stemra niet in strijd heeft gehandeld met de Wet toezicht. Het College blijft bij dit standpunt. U kunt de reactie van het College hier inzien.