Nieuws

Nieuws

21
apr
2022

Woo treedt per 1 mei 2022 in werking

Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

Wat is een Woo verzoek?

De Wet op overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsgegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via het Beleids- en uitvoeringskader, door het publiceren van zijn besluiten op deze website, via kwartaalberichten of andere publicaties op deze website, zoals jaarplannen en de jaarlijkse toezichtsrapporten.

Contact

Als u meer wilt weten over het beleid van het CvTA en de uitvoering daarvan, kunt u een e-mail sturen naar info@cvta.nl. Wij nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij de informatie die u zoekt.

Daarnaast kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie die in het bezit is van het CvTA. Dit heet een Woo-verzoek.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?
U kunt uw Woo verzoek het beste schriftelijk indienen via info@cvta.nl onder vermelding van ‘Woo verzoek.’ Eenieder kan een Woo-verzoek doen, daarvoor hoeft u geen belang te stellen.

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef aan waarover u informatie wilt, graag zo precies mogelijk.
  • Het moet gaan om informatie die in bezit is van het CvTA.
  • Het moet gaan om informatie over het beleid van het CvTA, de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.
  • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit.

Deel dit bericht via email