Nieuws

Nieuws

13
jan
2020

Victor Eiff vertrekt bij CvTA

Victor Eiff heeft besloten om per 1 april 2020 zijn carrière buiten het CvTA voort te zetten. De periode tot 1 april zal Victor zich inzetten voor een goede overdracht van werkzaamheden. Alexandra van Ouwerkerk neemt inmiddels de taken waar als directeur en secretaris van het CvTA. Het emailadres van Alexandra van Ouwerkerk is a.vanouwerkerk@cvta.nl.

Op een nader te bepalen tijdstip vindt er een afscheidsbijeenkomst plaats.

Het College is Victor zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij in de afgelopen zes jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van het toezicht op het auteursrecht en de naburige rechten en aan het CvTA in het bijzonder.

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-en naburige rechten

Het CvTA is telefonisch te bereiken via 020 – 30 30 261.


Deel dit bericht via email