Nieuws

Nieuws

20
dec
2017

Toezichtrapport 2016

Het College publiceert op 20 december 2017 het toezichtrapport over 2016. De publicatie van dit rapport over het toezicht in het voorgaande jaar (2016) is vertraagd ten opzichte van de oplevering van toezichtrapporten in eerdere jaren. Dit is een gevolg van het besluit van het College om in het toezichtrapport 2016 de (financiële) resultaten van de grootste CBO, Buma Stemra, te betrekken. Als gevolg van een bijzonder onderzoek dat Buma Stemra in 2017 heeft laten uitvoeren naar onder meer de financiële administratie is de jaarrekening 2016 van Buma Stemra, inclusief accountantsverklaring, eerst op 30 oktober 2017 vastgesteld. Het College heeft de Minister van Rechtsbescherming, dhr. S. Dekker, van het ministerie van Justitie en Veiligheid in een afzonderlijke brief over het toezichtrapport 2016 geïnformeerd.

U treft hier aan het toezichtrapport 2016, het persbericht over dit toezichtrapport en de aanbiedingsbrief aan de Minister van Rechtsbescherming.

 


Deel dit bericht via email