Nieuws

Nieuws

06
feb
2018

Stand van zaken nader onderzoek Buma Stemra

Het CvTA overlegt thans met Buma Stemra over het nader onderzoek waartoe het CvTA op 28 september 2017 adviseerde naar aanleiding van de rapporten (BDO en NautaDutilh) die in opdracht van Buma Stemra in augustus 2017 zijn opgesteld. Deze rapporten heeft het CvTA op 5 februari 2018 naar aanleiding van WOB-verzoeken gedeeltelijk openbaar gemaakt. Het College is verheugd dat Buma Stemra eerder bevestigde aan dit nader onderzoek mee te werken en dat zij onlangs aan haar leden en aangeslotenen en andere ‘stakeholders’ heeft gemeld dat zij de uitkomsten van het nader onderzoek met hen wil delen zodra deze uitkomsten beschikbaar zijn.  Het College heeft van de onderzoekcommissie i.o. begrepen dat dit medio mei het geval zal zijn. Thans vindt overleg plaats met Buma Stemra over de ter beschikkingstelling van informatie uit eerder onderzoek aan de beoogde onderzoekers en over de wijze waarop in het nadere onderzoeksrapport over de eerdere bevindingen mag worden gerapporteerd. Het overleg is naar verwachting binnenkort afgerond, waarna het CvTA verwacht het instellingsbesluit en de opdracht van de onderzoekers bekend te kunnen maken.


Deel dit bericht via email