Nieuws

Nieuws

25
mei
2020

Reprorecht, Besluit op het verzoek om instemming met een wijziging van het Reglement Uitkering

Het College van Toezicht heeft na een tweetal eerdere adviezen een besluit genomen op het verzoek van Reprorecht om instemming met een wijziging van het Reglement Uitkering. Het College van Toezicht is akkoord met het merendeel van de wijzigingen van het Reglement. Door het verzoek van Reprorecht zijn echter ook vragen opgekomen over het onderlinge samenhangende auteurs-Europees en staatsrecht bij een eventuele anticipatie op de implementatie van de DSM richtlijn (EU) 2019/790. Het College zich heeft zich mede gebaseerd op advies van de landsadvocaat bij het onthouden van toestemming aan het betreffende onderdeel van het reglement waarin op de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving vooruit wordt gelopen. Het nog op 6 april 2020 door Reprorecht voorgelegde gewijzigde verzoek kon de door het College geconstateerde beletsels niet wegnemen. Het College heeft het advies gegeven thans op korte termijn over te gaan tot uitkering van de (in 2018 geïncasseerde) gelden. U kunt het besluit hier inzien.


Deel dit bericht via email