Nieuws

Nieuws

30
jan
2023

Publicatie beleid- en uitvoeringskader toetsing bestuurders grote cbo’s

Met ingang van 1 juli 2022 is artikel 5aa Wet Toezicht in werking getreden. Op grond van dit artikel kan het College van Toezicht de betrouwbaarheid en geschiktheid toetsen van dagelijks leidinggevenden en degenen die belast zijn met het toezicht. Deze bestuurderstoets is van toepassing op cbo’s die jaarlijks meer dan € 50.000.000,- incasseren aan vergoedingen.

Het CvTA heeft het beleid- en uitvoeringskader toetsing betrouwbaarheid en geschiktheid bestuurders op 1 juli 2022 vastgesteld. Het CvTA is voornemens na een vijftal bestuurderstoetsingen zijn beleid te evalueren in samenspraak met belanghebbenden binnen de sector.

Voor het uitvoeren van de bestuurderstoets levert de (vice)voorzitter van de cbo een meldingsformulier met diverse bijlagen aan die ingaan op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de voorgenomen bestuurder/persoon belast met toezichthoudende taken. Het meldingsformulier en de bijlagen betrouwbaarheidsonderzoek en geschiktheidsmatrix zijn te downloaden op de website van het CvTA. De eerste toetsingen gaan in februari 2023 van start.

 

 

 

 


Deel dit bericht via email