Nieuws

Nieuws

14
apr
2016

Oproep collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in Nederland – maart 2016

Op grond van de EU-Richtlijn Collectief Beheer (art. 39) dienen de lidstaten de EU-Commissie uiterlijk vóór 10 april 2016, aan de hand van inlichtingen waarover zij beschikken, een lijst van de op hun grondgebied gevestigde collectieve beheersorganisaties te doen toekomen. In het wetsvoorstel dat de Richtlijn implementeert (art. 17) is deze taak neergelegd bij het CvTA. In dat kader heeft het CvTA op zijn website een oproep geplaatst, waarin collectieve beheersorganisaties die nog niet onder het toezicht van het CvTA staan, worden opgeroepen om zich bij het CvTA kenbaar te maken. Mede naar aanleiding van deze oproep en op basis van de reeds bij het CvTA aanwezige kennis over de kleinere in Nederland gevestigde CBO’s heeft het CvTA de EU-Commissie ingelicht. U kunt de brief aan de EU-Commissie hier inzien.

  

 


Deel dit bericht via email