Kennisname van een nieuw tarief voor DAB+ en besluit tot goedkeuring van een gewijzigde modelovereenkomst ten behoeve van VCR – Buma Stemra – 28 juni 2016

 

Per brief van 2 mei 2016 informeerde Buma Stemra het College over een nieuw tarief voor DAB+ en verzocht om goedkeuring van een gewijzigde modelovereenkomst met de Vereniging van Commerciële Radiostations (VCR). Het College heeft Buma Stemra 14 juni 2016 geïnformeerd dat het kennis heeft genomen van het nieuwe tarief DAB+. Voor wat betreft de modelovereenkomst vroeg het CvTA per brief van 14 juni 2016 nadere toelichting op de nieuwe modelovereenkomst met VCR. Na ontvangst daarvan stemde het College ermee in. De brief van het CvTA kunt u hier inzien.