Nieuws

Nieuws

23
mei
2023

Jaarplan 2023 en Begroting 2023

Hierbij treft u links aan naar het door het Ministerie van Justitie goedgekeurde Jaarplan 2023 en de Begroting CvTA 2023. De begroting van 24 maart 2022 is in november 2022 aangepast en door het Ministerie goedgekeurd. De aanpassing is in het jaarplan 2023 verwerkt. Met het Ministerie vindt nog nadere afstemming plaats over de financiering van de begroting 2023.


Deel dit bericht via email