Besluit handhavingsverzoek VOD Exploitanten Nederland – 17 december 2014

 

Het College heeft op 17 december 2014 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van de Video On Demand Exploitanten Nederland met betrekking tot onder andere de openbaarmaking van tarieven, de totstandkoming van tarieven en de wijze van onderhandelen door Buma Stemra. U kunt het besluit hier inzien.