Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de exploitatiecontracten en statuten – Buma/Stemra – 23 april 2014

 

Buma Stemra verzocht het CvTA (8 april 2014) om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen bestuursbesluit om de exploitatiecontracten en de statuten te wijzigen. Aanleiding voor deze voorgenomen wijziging betrof de concept aanvraag van Buma Stemra bij de ACM om een toezeggingsbesluit ex artikel 49a van de Mededingingswet te nemen. Het CvTA besloot de goedkeuring te verlenen. U kunt het besluit van het CvTA hier inzien.