Besluit n.a.v. verzoek van Buma Stemra voor goedkeuring van modelovereenkomsten met boekingskantoren en theaterproducenten – 2 februari 2017

 

Buma Stemra verzocht het CvTA op 9 december 2016, in navolging op het door het CvTA goedgekeurde ‘Tarief Live muziek’, om goedkeuring van de modelovereenkomsten met boekingskantoren en theaterproducenten. Het College besloot deze modelovereenkomsten goed te keuren. U kunt het besluit hier inzien.