Nieuws

Nieuws

14
apr
2016

Goed Bestuur en Integriteit

Begin april heeft het College het rapport Goed bestuur en integriteit collectieve beheersorganisaties: stand van zaken 2015 vastgesteld. Dit is de tweede keer dat het College separaat over de stand van zaken rondom het onderwerp ‘goed bestuur en integriteit’ bij de CBO’s rapporteert. Met deze separate publicatie, waarvan de resultaten ook worden opgenomen in het toezichtrapport over het jaar 2015 (te verschijnen september 2016), wil het College het belang benadrukken van dit onderwerp. De resultaten zijn gebaseerd op verantwoordingsinformatie die de CBO’s jaarlijks aan het eind van het jaar geacht worden aan te leveren om daarmee te voldoen aan de vereisten van het VOI©E-Keurmerk. De implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer (verwacht van kracht te worden vanaf 1/1/2017) zal een verdere verscherping inhouden van de vereisten op het gebied van ‘goed bestuur en integriteit’.

 

 

 


Deel dit bericht via email