Nieuws

Nieuws

07
jun
2018

Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld

Het CvTA verzamelt en verwerkt gegevens. Het CvTA behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om.

In dit kader heeft het CvTA een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het CvTA de regels van de AVG toepast en naleeft.

Wilt u een specifieke vraag stellen of een klacht indienen over de omgang met persoonsgegevens, neemt u dan contact op met de FG van het CvTA via s.bakker@cvta.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

CvTA
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 15072
1001 MB  AMSTERDAM.


Deel dit bericht via email