Wat is een collectieve beheersorganisatie?

 

Een organisatie die is belast met de inning en/of de verdeling van vergoedingen op grond van  van auteurs- en naburige rechten. Voorbeelden van een CBO zijn Buma en Stichting Reprorecht.

Contact

CvTA
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

T 020 30 30 261
info@cvta.nl