Wat is auteursrecht?

 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Dit staat in artikel 1 van de Auteurswet van 1912. Hiermee wordt bedoeld dat alleen de kunstenaar de door hem gemaakte kunstwerken mag publiceren en reproduceren. Anderen moeten toestemming vragen aan de kunstenaar als ze zijn werk willen gebruiken. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. De maker heeft het auteursrecht op het werk, tenzij die rechten schriftelijk zijn overgedragen (bijvoorbeeld aan producenten) of op grond van de wet het auteursrecht is beperkt, zoals bijvoorbeeld voor privé-kopiëren. De maker geeft geen toestemming voor privé-kopiëren, de wetgever heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om de wettelijke vergoeding hiervoor te incasseren en te verdelen.

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl