Verleent het CvTA een keurmerk?

 

Nee, het CvTA verleent geen keurmerk aan de collectieve beheersorganisaties. De branchevereniging van de collectieve beheersorganisaties, VOI©E, verleent aan deze organisaties wel een keurmerk, voor zover zij voldoen aan de “CBO-Keurmerkcriteria” van VOI©E en lid zijn van deze branchevereniging. Het CvTA maakt bij het toezicht wel gebruik van de audit-rapporten die jaarlijks voor elk van de collectieve beheersorganisaties worden opgesteld in het kader van de verlening van het keurmerk.

Contact

CvTA
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

T 020 30 30 261
info@cvta.nl