Nieuws

Nieuws

01
dec
2016

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft het eindrapport van de Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties bekend gemaakt. De Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s), die op 1 juli 2013 in werking is getreden, is conform afspraak in de Tweede Kamer, na drie jaar geëvalueerd. Onderzocht is of het College zijn wettelijke taken doelmatig en doeltreffend heeft uitgeoefend, m.a.w. of de aanscherping van het toezicht haar doel heeft bereikt. U kunt het rapport raadplegen op de website van het WODC via de link https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2600-evaluatie-van-de-wet-toezicht-en-geschillenbeslechting-collectieve-beheersorganisaties.aspx, terwijl u de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer hier kunt inzien.

Het onderzoek is mede gebaseerd op de zelfevaluatie van het CvTA, die u hier kunt downloaden.


Deel dit bericht via email