Nieuws

Nieuws

01
sep
2021

Consultatie beleidsregels geschiktheid en betrouwbaarheidstoets

Het CvTA heeft beleidsregels opgesteld in verband met de invoering van een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets van personen belast met de dagelijkse leiding en toezichthoudende taken bij cbo’s. De conceptbeleidsregels vindt u hier.

De beleidsregels gaan in als het nieuwe artikel 5aa van de Wet toezicht collectief beheer en het daarop gebaseerde Besluit in werking treden [1]. Met dit artikel wordt een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets ingevoerd voor cbo’s waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen meer bedraagt dan 50 mln. EUR in een (kalender)jaar. Het doel hiervan is twijfel over de geschiktheid en betrouwbaarheid van degenen die het beleid (mede) bepalen uit te sluiten [2]. Momenteel worden Buma Stemra en Sena geraakt door deze wetswijziging.

Het CvTA publiceert de conceptbeleidsregels op de website om andere belanghebbenden, naast Buma Stemra en Sena, de gelegenheid te bieden een reactie te geven. Inzichten van organisaties of personen die regelmatig te maken hebben met deze cbo’s kunnen helpen om de beleidsregels aan te scherpen en de kwaliteit en uitvoering van ons toezicht te verbeteren. Na de consultatieperiode worden de beleidsregels waar nodig aangepast en verduidelijkt. Uw onderbouwde reactie kunt u voor 27 september 2021 sturen aan info@cvta.nl met als onderwerp Consultatie bestuurderstoets.

Meer informatie en antwoorden op vragen over de beleidsregels vindt u hier.

[1] Naar verwachting eind 2021, uiterlijk 1 januari 2022.
[2] Vgl. Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 3, p. 8.


Deel dit bericht via email