Besluit verdelingsreglement Thuiskopievergoedingen – PRO – 21 augustus 2017

 

 

Op 15 juni 2017 verzocht Stichting PRO het CvTA om goedkeuring te verlenen aan het Reglement van nadere verdeling van de sectie PRO Mandaat ten behoeve van de verdeling van Thuiskopievergoedingen. Het College besloot de wijzigingen per brief van 22 augustus 2017 goed te keuren, onder de voorwaarde van goedkeuring van deze versie van het reglement door het bestuur van Stichting de Thuiskopie. Het document kunt u hier downloaden.