Nieuws

Nieuws

26
apr
2016

Bijeenkomst Nieuw Beleidskader Toezicht

Op 25 april 2016 organiseerde het CvTA een bijeenkomst waarin alle onder toezicht staande collectieve beheersorganisaties (CBO’s), betrokken uitvoeringsorganisaties van de CBO’s, de branchevereniging VOI©E en vertegenwoordigers van de departementen van Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken in de gelegenheid zijn gesteld hun visie te geven op een nieuw (concept) Beleidskader Toezicht. Het bestaande Beleidskader Toezicht dat is vastgesteld in 2013 voor de destijds nieuwe Wet toezicht die per 1 juli 2013 van kracht is geworden, dient geactualiseerd te worden als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer. Deze implementatiewet ligt nu ter behandeling voor bij het parlement en zal naar verwachting per 1 januari 2017 van kracht worden. Met deze derde Wet toezicht zal het aantal organisaties onder toezicht verder toenemen, mede doordat ook de kleinere CBO’s onder toezicht komen te staan, maar tevens doordat een nieuwe categorie organisaties onder toezicht wordt gesteld: de Onafhankelijke BeheersOrganisaties (OBO’s). Daarnaast leidt deze derde Wet toezicht tot een verdere aanscherping van de eisen waaraan de CBO’s (en deels de OBO’s) moeten voldoen. Het betreft verscherpte eisen op het gebied van governance, normering van kosten en inhoudingen, zorgvuldigheid en snelheid van repartitie en verantwoording naar rechthebbenden. Het CvTA wil in 2016, mede op basis van de input van betrokken partijen, een Nieuw Beleidskader Toezicht vaststellen. Prof. Dr. Frans Leeuw, directeur van het WODC en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, verzorgde de aftrap van de bijeenkomst met een lezing over de recente ontwikkelingen in het toezicht. U kunt hieronder het concept Beleidskader Toezicht en de presentatie hiervan downloaden.

 

Concept Beleidskader Toezicht en presentatie d.d. 25 april 2016

 

 

 

 

 


Deel dit bericht via email