Besluit wijziging statuten en repartitiereglement – SVVP – 21 augustus 2017

 

Op 22 juni 2017 verzocht SVVP (Stichting Verdeling Videoproducenten) het CvTA om goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het repartitiereglement SVVP inzake Leenrechtvergoeding Video en aan de wijziging van de statuten van SVVP. Na commentaar op eerdere concept-versies door het CvTA en correcties van de zijde van SVVP heeft het College de wijzigingen per brief van 21 augustus 2017 goedgekeurd. Het document kunt u hier downloaden.