Besluit wijziging statuten en repartitiereglement – STAP – 21 augustus 2017

 

Op 22 juni 2017 verzocht STAP het CvTA goedkeuring te verlenen aan de wijziging van repartitiereglement  STAP inzake Thuiskopievergoeding Audio en Leenrechtvergoeding Audio en wijziging statuten STAP. Na commentaar op concept-versies van de documenten door het CvTA en correcties van de zijde van STAP heeft het College de wijzigingen per brief van 21 augustus 2017 goedgekeurd. Het document kunt u hier downloaden.