Besluit wijziging statuten en repartitiereglement – IPRO – 3 augustus 2017

 

Op 31 maart 2017 verzocht IPRO het CvTA om goedkeuring van een aantal wijzigingen in de statuten, aanverwante documenten en het repartitiereglement. IPRO wenste deze hiermee in lijn te brengen met de eisen van de nieuwe Wet toezicht (26 november 2016). Na commentaar op concept-versies van de documenten door het CvTAa en correcties van de zijde van IPRO heeft het College de wijzigingen per brief van 3 augustus 2017 goedgekeurd. Het document kunt u hier downloaden.