Besluit wijziging repartitiereglement – Stichting de Thuiskopie – 22 augustus 2017

 

Op 13 juni verzocht de Stichting de Thuiskopie om goedkeuring van een wijziging van het repartitiereglement. Het College heeft de wijziging per brief van 22 augustus 2017 goedgekeurd, met de opmerking dat er door het bestuur van Stichting de Thuiskopie nog geen besluit is genomen over de verdeling vanuit de categorie ‘Geschriften’ over de incassojaren 2015 en 2016 t.b.v. Stichting Norma is genomen. Zodra partijen tot overeenstemming zijn wil het College hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Het document kunt u hier downloaden.