Nieuws

Nieuws

12
jan
2017

Besluit van 12 december 2016 inzake drempels voor beheerskosten

Samenhangend met de nieuwe Wet toezicht heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 12 december 2016 een tweede Besluit (Besluit tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, Staatsblad 2016, nummer 510) vastgesteld. Hierin is het eerder Besluit van 25 juni 2013, waarin drempels voor beheerskosten van CBO’s zijn opgenomen, verlengd tot 1 januari 2020. In de Toelichting bij dit Besluit verwijst de Minister naar het advies van het CvTA, waarin het CvTA er de voorkeur aan geeft om op termijn het systeem van drempels voor beheerskosten te vervangen door een benchmarksysteem. Dit maakt een fijnmaziger toetsing van kosten van CBO’s mogelijk, waarbij meer recht wordt gedaan aan de verschillende kenmerken en omstandigheden van de CBO’s. Het College wil dit benchmarksysteem door middel van consultatie met de sector ontwikkelen. U kunt het Besluit hier downloaden.


Deel dit bericht via email