Besluit tot goedkeuring wijziging Bijlage 2 van het Repartitiereglement – Stichting de Thuiskopie – 14 november 2016

 

Per brief van 14 oktober 2016 heeft Stichting de Thuiskopie het College gevraagd goedkeuring te verlenen aan een wijziging van Bijlage 2 van het Repartitiereglement. Eerste aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van een nieuwe Thuiskopieregeling per 1 januari 2013, waarbij nieuwe dragers onder de Thuiskopieheffing worden gebracht. Daarnaast heeft Stichting de Thuiskopie een schikking getroffen met de Staat, waarbij de Staat een schadevergoeding heeft voldaan voor de periode 2010 tot en met 2012, waarin deze nieuwe dragers nog niet onder de Thuiskopieheffing zijn gebracht. Nu de nieuwe groepen rechthebbenden overeenstemming hebben bereikt over de onderling verdeling – hetgeen van belang was om de gelden ook daadwerkelijk uit te kunnen keren – werd het voor Stichting de Thuiskopie noodzakelijk Bijlage 2 van het Repartitiereglement aan te passen. Na een extra toelichting van de CBO, heeft het College op 14 november 2016 zijn goedkeuring verleend. Het besluit kunt u hier downloaden.