Besluit tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging inzake schorsing van bestuursleden Buma/Stemra – Buma/Stemra – 21 oktober 2015

 

Buma/Stemra verzocht het CvTA (17 augustus en 20 augustus 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging de statuten. Aan dit voorstel tot wijziging van de statuten lag een eerder vastgestelde gedragscode voor bestuursleden ten grondslag. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.