Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de exploitatieovereenkomst met rechthebbenden – Norma – 3 december 2015

 

Norma verzocht het CvTA (5 oktober 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de exploitatieovereenkomst met rechthebbenden. Aan het voorstel tot wijziging ligt het eerder tussen RODAP en PAM gesloten convenant en de invoering per 1 juli 2015 van de nieuwe Wet auteurscontractenrecht ten grondslag. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren, met de kanttekening dat Norma – gelet op de onzekerheden met betrekking tot de uitleg van bepaalde artikelen van de genoemde nieuwe Wet – de (financiële) risico’s identificeert en het CvTA informeert welke maatregelen genomen worden om de risico’s te beheersen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.