Besluit tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging van Sekam en Sekam Video – Sekam en Sekam Video – 3 februari 2015

 

Sekam en Sekam Video verzochten het CvTA (16 december 2014) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van de statuten. Aan dit voorstel tot wijziging van de statuten lag onder meer het voornemen ten grondslag om rechthebbenden meer inspraak te geven in geval van verstrekkende wijzigingen in de statuten, voorwaarden of reglementen van Sekam of Sekam Video. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.