Besluit tot goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het aansluitingscontract met rechthebbenden – Lira – 3 december 2015

 

Lira verzocht het CvTA (2 oktober 2015) om goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit tot wijziging van het aansluitingscontract met rechthebbenden. Lira zag aanleiding in deze wijziging in het eerder tussen RODAP en PAM gesloten convenant en de invoering per 1 juli 2015 van de nieuwe Wet auteurscontractenrecht. Daarnaast gaf het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst inzake digitale rechten met het NUV aanleiding tot deze wijziging. Het CvTA besloot dit voorgenomen besluit goed te keuren, met de kanttekening dat Lira – gelet op de onzekerheden met betrekking tot de uitleg van bepaalde artikelen van de genoemde nieuwe Wet – de (financiële) risico’s identificeert en het CvTA informeert welke maatregelen genomen worden om de risico’s te beheersen. U kunt het besluit tot goedkeuring hier inzien.